Grooving Klezmer – Helmut Eisel & Sebastian Voltz feat. Hanan Bar Sela

Helmut Eisel – Klarinette
Sebastian Voltz – Klavier
Hanan Bar Sela (Israel) – Klarinette